Z型輸送機

特色:
此設備適用於將密煉機混練後之膠料輸送到下一設備
圖片:
Z型輸送機
Z型輸送機
規格:
機型 輸送容量 傳動馬力 傳動結構 儲料槽材質 電器控制箱
KD-55-SC-Z 100 L 1 HP 鍊條 SUS-304 手動 / 自動
KD-75-SC-Z 100 L 1 HP 鍊條 SUS-304 手動 / 自動
KD-110-SC-Z 150 L 1 HP 鍊條 SUS-304 手動 / 自動
KD-150-SC-Z 200 L 1 HP 鍊條 SUS-304 手動 / 自動
返回上方